Samiska

Samegiella

Länder: Finland, Norge, Sverige

Den svenska versionen av Renen och haren

Vi saknar översättning av ”Lejonet och räven” till de samiska varieteterna, men på Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en publikation med översättningar av ”Renen och haren”:

 

Renen och haren

Förr i världen var haren och renen kusiner och bägge var de i lag med människorna. En gång pratade de med varandra och haren sa:

– Min husmor är elak och slår mig med mjölkstävan.

Men renen sade:

– Min husmor är snäll och slår mig aldrig.

Och så hoppade haren till skogs men renen stannade hos människorna.

 

(Texten är hämtad ur ”Nomadskolans Läsebok II”)

Lulesamiska – Julevsámegiella

Boatsoj ja njoammel

På Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en översättning av ”Renen och haren” till lulesamiska.

 

Nordsamiska – Dávvisámegiella

Boazu ja njoammil

På Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en översättning av ”Renen och haren” till nordsamiska.

Pitesamiska – Bihtánsámegiella

Båtsoj ja njåmmel

På Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en översättning av ”Renen och haren” till pitesamiska.

Sydsamiska – Åarjelsaemegïele

Bovtse jïh njåemele

På Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en översättning av ”Renen och haren” till sydsamiska.

Umesamiska – Ubmejesámengiälla

Båtsjuoj jah njåmmiele

På Sametingets webbplats (https://www.sametinget.se/164670) finns en översättning av ”Renen och haren” till umesamiska.