En handbok för ett flerspråkigt samhälle

Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?

Sveriges språkflora presenteras fakta om cirka 50 av de språk som talas i Sverige, tillsammans med information om översättning, tolkning, flerspråkighet och språkpolitik. Det handlar förstås om invandringsspråken, men också om de främmande språk vi lär oss i skolan och om de nationella minoritetsspråken. 

Den första upplagan av boken utkom ut i september 2019 och blev väl mottagen – många översättare, SFI-lärare, språklärare och kommunikatörer vittnade om att en bok av det här slaget behövs.

Andra upplagan utkom i juli 2021, utökad med fler språk och språkprover, aktuella siffror för antalet auktoriserade tolkar, en lista med autonymer, dvs. språkens namn på sitt eget språk samt ett register.

Det intensiva arbetet med att översätta information under coronapandemin gav också många viktiga erfarenheter och lärdomar som beskrivs i ett nytt avsnitt om flerspråkig krisinformation.

När information på många olika språk ska skrivas, översättas, formges och nå ut till berörda grupper kan mycket gå fel. Men med den här bokens hjälp kan man undvika många fallgropar.

 

Några röster om boken:

 »Jag har haft en otrolig nytta av Sveriges språkflora. Den har varit en ständig följeslagare under den här tiden.«

Lena Sundström Mattsson, översättningskoordinator, Folkhälsomyndigheten

»En utmärkt handbok för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med skiftande modersmål.«

Lars-Gunnar Andersson, Bibliotekstjänst

»För en språkintresserad är beskrivningarna mycket intressanta att läsa som sådana, men det unika är att de är så praktiska.«

Bianca Holmberg, Språkbruk

»Den borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar inom det allmänna – både i kärnverksamheterna och i beslutsfattande positioner.«

Charlotte Lundgren, språkforskare, Linköpings universitet

 

Här kan du köpa boken!