Om webbplatsen och boken

Språkflorans webbplats är ett komplement till boken »Sveriges språkflora«. Här kan man se textprov för merparten av de språk som presenteras i boken och höra en uppläsning av texten.

Under rubriken till varje språk finns en översättning av språknamnet, en kort lista över länder där språket talas och två textprov: ett på det aktuella språket och ett i svensk version.

Du hittar de olika språken antingen genom att skrolla på översikten på startsidan, eller genom att välja ett språk under »Språklista«. Du kommer tillbaka till översikten genom att klicka på »Sveriges språkflora« uppe till vänster på sidan.

Flera av de språk som finns med i boken och på webbplatsen talas på många platser i världen. Både här på webbsidan och i boken presenterar vi ett urval av länder för varje språk, huvudsakligen enligt dessa kriterier:

1) Talare av språket ska ha vissa rättigheter i landet och dessa rättigheter ska vara definierade i nationell lag.
2) Landet erbjuder myndigheternas tjänster på språket ifråga, och skolor med språket som undervisningsspråk.
3) Språket (dess skriftspråk) används i landets officiella kommunikation.

Länder som uppfyller något av dessa kriterier står listade i bokstavsordning under varje språk. De länder som står med är givetvis inte de enda där språket talas.

(Land definieras här som ett geografiskt område med en statsförvaltning av något slag och erkända gränser.)

Textproven är ett stycke ur Aisopos fabel om lejonet och räven. Översättningarna är hämtade ur ett material som tagits fram av Skolverket, och publiceras med tillstånd från Skolverket eller de enskilda översättarna. I nästan alla språk finns ett flertal olika dialekter, som kan skilja sig mer eller mindre åt. Inläsarna har fått rådet att använda något som kan betecknas som en muntlig talspråksstandard, ett språk som kan förstås av alla som säger sig tala språket i fråga. För några få språk har vi spelat in olika talare som kommer från olika ställen i världen. Ett exempel på det är engelska, ett annat är arabiska.

Språkflorans webbplats erbjuder ljudprover av språken i boken »Sveriges språkflora«, men den fungerar förstås också som ett självständigt smakprov för alla nyfikna som vill få ett första intryck av några av de språk som talas och skrivs i Sverige och världen.

I boken finns mycket mer att läsa om varje språk och där finns faktauppgifter om antal talare och hur många auktoriserade tolkar och översättare det finns i Sverige. Där kan du också läsa om förhållandet mellan språk och länder, om skillnaden mellan språk och dialekt, och om varför det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan språk och dialekt och mellan olika språk. 

Mer information om vad »Sveriges språkflora« innehåller finner du under rubriken »Boken« eller på Morfem förlags webbplats morfem.se.

Det här är en webbsida som ska växa. Några få av de presenterade språken saknar fortfarande muntliga språkprov. Det beror på att vi ännu inte hittat modersmålstalare som kunnat hjälpa oss med inläsningen. Vi vill dessutom gärna utöka sidan med fler textprov för de språk som omnämns i boken.

Om du är översättare eller modersmålstalare och skulle vilja hjälpa oss med något språk som saknas helt eller där det saknas en inläsning är du varmt välkommen att höra av dig till Morfem förlag och författarna till »Sveriges språkflora«, Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt. Kontaktformulär hittar du högst upp till höger på webbsidan.

Ett stort tack till alla generösa inläsare och översättare som hittills hjälpt oss att göra denna webbplats möjlig:

Alena Bazjidaj 
Ali Labriz
Amanuel Harboy
Anna Jon-And
Arina Stoenescu 
Baki Hasan 
Benny Greschbach 
Egle Marcinkevicuite
Elicia Moura Lindekrantz
Em-On Phuwiengkaew
Enver Behrami 
Gabriela Nechvatalová 
Gabriella Scalamonti 
Ilze Arenander 
Irina Sadakova
Iro Christakopoulou
Jakob Roël 
Jean Hessel 
Jennifer Evans 
Jonny Ivanovitch 
Judith Chrystal 
Katayoun Keshavarzi 
Kevin Ahrlind 
Kim Myung-Jin 
Kuo-Wei Huang 
Küllikki Cronander 
Lilly Orieny Karlsson 
Madina Osman Elmi
Milena Podalšak
Mervi Erkheikki 
Natalia Walawender
Nea Casselbrant 
Noelia Gerasievich 
Nouri Al Jassem 
Rahim Ghafori 
Sefik Kaya 
Shelly Rothschild 
Simona Rehak 
Stephane Kunegel 
Tarja Larsson 
Tove Mellin 
Tünde Blomqvist 
Ulzii Fredriksson 
Vadim Azbel